Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

0

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất. Email còn gọi là thư điện tử viết tắt của 2 từ Electronic Mail. Với email bạn có bạn có thể dùng để đăng ký tài khoản Facebook, tài khoản Game, tài khoản ngân hàng, tài khoản tìm việc trực tuyến… Ngoài ra bạn truyền tải thông tin, tin nhắn, tài liệu, hình ảnh… chỉ vài giây và hoàn toàn miễn phí. Hiện nay có 3 loại email được sử dụng nhiều nhất đó là Gmail, Yahoo mail, Outlook mail. Hôm nay mình xin chia sẻ tổng hợp cách tạo email trên 3 loại email trên.

Đăng ký Gmail

Bước 1: Bạn nhấn vào liên kết sau:  accounts.google.com

Bước 2: Nhập các thông tin của bạn vào Form đăng ký Gmail > Nhấn lệnh Tiếp theo.

– Tên: Nhập họ và tên của bạn.
– Tên người dùng: Từ 6 đến 30 ký tự tránh dùng từ admin có trong tên.
– Mật khẩu: It nhất 8 ký tự, cần sử dụng cả chữ hoa, thường, số và ký tự dấu.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Bước 3: Nhập tiếp thông tin vào form > Nhấn lệnh Tiếp theo.

– Sinh nhật: Lớn hơn 13 tuổi bạn mới được tạo Gmail.
– Điện thoại di động: Không bắt buộc nhưng nên nhập để lấy lại tài khoảng nếu đăng nhập máy tính khác hoặc quên mật khẩu.
– Địa chỉ email khôi phục: Không bắt buộc nhưng nên nhập để lấy lại tài khoảng nếu đăng nhập máy tính khác hoặc quên mật khẩu.
– Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ hoặc Khác.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Bước 4: Xác minh Số đ.thoại > gửi. Nếu không muốn xác minh thì nhấp Để sau.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Bước 5: Nhấn vào TÔI ĐỒNG Ý.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Gmai được tạo

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Đăng ký Yahoo mail, mail Yahoo

Bước 1: Bạn nhấn vào liên kết này. login.yahoo.com

Bước 2: Điền các thông tin vào Form Đăng ký > Nhấn vào Tiếp tục.

– Tên: Nhập họ và tên của bạn.
– Tên người dùng: Từ 6 đến 30 ký tự tránh dùng từ admin có trong tên.
– Mật khẩu: It nhất 8 ký tự, cần sử dụng cả chữ hoa, thường, số và ký tự dấu.
– Nhập số điện thoại: +84 cho mã Việt Nam
– Sinh nhật: Lớn hơn 13 tuổi bạn mới được tạo Yahoo mail.
– Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ

Cách đăng ký emaill, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Bước 3: Xác minh số diện thoại > Nhấp vào Nhắn tin cho tôi Khóa Tài khoản

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Bước 4: Nhập Khóa tài khoản vào > Nhấn Xác Minh

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất
Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Bước 3: Nhấn vào Tiếp tục khi có thông báo đăng ký thành công.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất
Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Mail Yahoo sau khi tạo xong

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Đăng ký Outlook mail, mail Outlook

Bước 1: Bạn nhấn vào liên kết này. signup.live.com

Bước 2: Nhập các thông tin đăng ký vào form. > Nhấn Or get new email address

– Tên: Nhập họ và tên của bạn.
– Tên đăng nhập: Từ 6 đến 30 ký tự tránh dùng từ admin có trong tên.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Bước 3: Nhập User namePassword

– Chọn 1 trong 3 đuôi mail này outlook.com.vn,outlook.com và hotmail.com.
– Create password: It nhất 8 ký tự, cần sử dụng cả chữ hoa, thường, số và ký tự dấu.
– Reenter password: Nhập lại mật khẩu.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

– Country/region: Chọn Vietnam.
– Postal Code: Nhập mã bưu chính ở tỉnh, thành phố bạn sống, tra google nếu không biết.
– Birthday: Nhập ngày tháng năm sinh (lớn hơn 13 tuổi bạn mới được tạo mail Outlook).
– Gender: Chọn Male là nam giới hoặc Female là nữ.
-Count code: Mã vùng Việt Nam (+84)
– Phone number: Nhập vào số điện thoại di động bỏ số 0 đầu tiên.

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

– Nhập các ký tự bạn nhìn thấy vào ô bên dưới sau đó > nhấn vào Create account là ok

Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất

Trên đây là bài viết Cách đăng ký email, tạo email, lập email nhanh và hiệu quả nhất. Chúc các bạn tạo email thành công!

Chia sẻ