Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay – Phần mềm dọn dẹp máy tính

0

File rác, file blogs, file đệm, khóa registry, file tạm… là nguyên nhân gây chậm máy. Dọn rác máy tính giúp giải phóng bộ nhớ, không gian lưu trữ, giúp tăng tốc máy tính của bạn. Có nhiều cách để dọn dẹp từ thủ công tới sử dụng phần mềm hỗ trợ. Dọn dẹp thủ công cần sử dụng một số lệnh hệ thống và tốn nhiều thời gian. Khi sử dụng phần mềm thì tiết kiệm thời gian tuy nhiên một số file tạm không dọn được. Vì vậy sự kết hợp của 2 phương pháp  này giúp dọn dẹp sạch sẽ máy tính của chúng ta. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng mã code để máy auto dọn.

Cách dọn rác máy tính bằng tay

Cách này áp dụng dọn các file mà phần mềm không tự động hỗ trợ dọn. Tuy nhiên các file này lại gây chậm máy đáng kể như: file temp, file Recent, file Prefetch, file hệ thống cũ sau khi win update.

1. Dọn file Temp trong thư mục Windows

– Đầu tiên nhấn phím Windows + R > Nhập từ temp vào > Enter hoặc truy cập theo đường dẫn sau: C:\Windows\Temp.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

– Nhấn Ctrl + A > Nhấn Delete hoặc Shift + Delete, hoặc chuột phải chọn Delete > OK.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

2. Dọn file Temp trong thư mục Local

– Nhấn phím Windows + R > Nhập từ %temp% vào > Enter hoặc đi theo đường dẫn sau: C:\Users\tên máy\AppData\Local\Temp.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

– Xóa hết file như phần trên. Nếu file nào không xóa được thì thôi, những file đó đang chạy trên máy nên không xóa được.

3. Dọn file Recent

– Windows + R > Nhập từ recent vào > Enter hoặc C:\Users\tên máy\Recent.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

– Xóa tất cả file như phần trên.

4. Dọn file Prefetch

– Tương tự ta cũng nhập prefetch vào như trên hoặc C:\Windows\Prefetch > xóa file như các phần trên.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

5. Dọn file hệ thống cũ

Sau khi windows update các file windows cũ sẽ không tự động bị xóa đi mà nó vẫn lưu lại trong ổ C. Đây là một nguyên nhân gây chậm máy nếu ổ C bị đầy do windows update liên tục. Để tránh trường hợp này thì ta có thể tắt update win 10, 7, 8 hoặc xóa các file này đi.

– Chuột phải vào ổ C > Chọn mục Properties > Chọn Disk Cleanup.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

– Nhấp vào Clean up system files > tick vào chọn tất cả các file rác như hình > Ok.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

Dọn rác máy tính bằng code

1. Mở Notepad lên dán đoạn code bên dưới vào.

@echo off
color 0C echo don rac may tinh bang code
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*” del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*”
del /f /s /q “%userprofile%\recent\*.*”
echo clean complete!
pause

2. Lưu lại với đuôi .bat

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

3. Đúp chuột chạy file trên > Nhập từ bất kỳ để chạy là ok.

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

Sử dụng phần mềm dọn dẹp máy tính CCleaner 5.43

1. Tải CCleaner tại đây: http://123link.pw/fLUN

2. Cài đặt và mở phần mềm lên > Nhấn vào Chạy Cleaner (Run Cleaner).

Hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay - Phần mềm dọn dẹp máy tính

Ngoài xóa file rác máy tính CCleaner còn xóa lịch sử web, xóa cookie, cache cho các trình duyệt. Ngoài ra ccleaner cũng có thể gỡ cài đặt phần mềm trên máy tính. Chi tiết tham khảo bài viết Tải ccleaner 5.41.

Trên đây là hướng dẫn cách dọn rác máy tính bằng tay bằng phần mềm dọn dẹp máy tính Ccleaner. Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ