Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

0

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018. Vì một lý do tế nhị nào đó mà bạn không muốn sử dụng Facebook một thời gian ngắn rồi quay lại sử dụng hay xóa luôn tài khoản, nhưng không biết chi tiết phải làm thế nào? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách khóa tài khoản Facebook trực quan và nhanh nhất.

Khóa tài khoản Facebook tạm thời 7 ngày

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn

Bước 2: Nhấn vào mũi tên > chọn Cài đặt

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

Bước 3: Nhấn lệnh Chỉnh sửa trong phần Quản lý tài khoản > chọn Vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

Bước 4: Đăng nhập mật khẩu > Tiếp tục.

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

Bước 5: Chọn vào phần Đây là hành động tạm thời. Tôi sẽ quay lại. Đọc kỹ phần chú ý của Mark trong hung đỏ trước khi khóa tài khoản Facebook nhé!

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018
Cách khóa tài khoản Facebook – khóa Facebook tạm thời 2018

Nhấn vào Đóng để đóng thông báo

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

Bước 6: Nhấn vào mũi tên > chọn số ngày bạn muốn khóa từ 1 -> 7 ngày > nhấn lệnh Vô hiệu hóa. Sau 7 ngày Facebook của bạn sẽ tự dộng mở lại.

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

Bước 7: Nhấn vào lệnh Vô hiệu hóa ngay nếu Facebook hỏi lại là xong.

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018
Cách khóa tài khoản Facebook – khóa Facebook tạm thời 2018

Khóa tài khoản Facebook tạm thời vô thời hạn

Bước 1: Làm tương tự như phần trên từ bước 1 đến bước 4.

Bước 2: Chọn 1 trong các lý do ngoài lý do Đây là hành động tạm thời. Tôi sẽ quay lại > Nhấn lệnh Vô hiệu hóa.

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

Với mỗi lý do Facebook sẽ khuyến cáo bạn không nên Khóa tài khoản facebook Bạn nhấn lệnh Đóng tương tự như phần 1 để tiếp tục nếu cần thiết.

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018

Bước 3: Nhấn vào lệnh Vô hiệu hóa ngay nếu Facebook hỏi lại là xong.

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018
Cách khóa tài khoản Facebook tạm thời vô thời hạn

Nếu bạn muốn xóa tài khoản Facebook luôn thì có thể tham khảo bài viết Xóa tài khoản Facebook, Xóa Facebook vĩnh viễn 2018.

Trên đây là bài viết chia sẻ Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời, khóa Facebook tạm thời 2018. Chúc bạn thành công!

Chia sẻ