Những câu nói hay của Isaac Newton

0

Isaac Newton (25/12/1642 – 20/3/1726) là nhà vật lý, nhà toán học người Anh, được nhiều người coi là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, và là một nhân vật chủ chốt trong cách mạng khoa học. Các nghiên cứu của ông được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống ngày nay và là nền tảng cho hàng loạt định luật vật lý mới ra đời.

Những câu nói hay của Isaac Newton

Những câu nói hay nhất của Isaac Newton

1. “What we know is a drop, what we don’t know is an ocean.”

Tạm dịch là: “Điều ta biết là giọt nước, điều ta chưa biết là đại dương” – Kiến thức là vô hạn. Hiện tại con người hiện chỉ nhìn thấy hết được 1 hạt cát trên sa mạc bao la.

Những câu nói hay của Isaac Newton

2.  “Tact is the knack of making a point without making an enemy.”

Tạm dịch là: “Nêu rõ luận điểm mà không tạo kẻ thù đòi hỏi tài ứng xử khéo léo.” – Thẳng thắn sẽ luôn đi kèm với sự khó chịu của người khác. Thẳng thắn mà không đụng chạm ai thì cần sự khéo léo tuyệt vời.

3. “If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent.”

Tạm dịch là: “Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác.” – Có thông minh nhưng không có cần cù thì cũng khó thành công. Thông minh cộng cần cù thì chắc chắn thành công.

4. “If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.”

Những câu nói hay của Isaac Newton
Những câu nói hay của Isaac Newton

Tạm dịch là: “Nếu tôi nhìn được xa hơn người khác, đó là nhờ đứng trên vai những người khổng lồ.” – Hãy nhớ đến công ơn của những người đã giúp bạn thành công.

5. “We build too many walls and not enough bridges.”

Tạm dịch là: “Chúng ta xây quá nhiều tường và chẳng đủ cầu.” – Con người ngày càng ích kỷ ai cũng lo cho lợi ít bản thân.

6. “A man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true, for if the things be false, the apprehension of them is not understanding.”

Tạm dịch là: ” Một người có thể tưởng tượng ra những điều không thật, nhưng anh ta chỉ có thể hiểu được điều có thật, bởi nếu nó đã không thật, sự lĩnh hội về nó không phải là thấu hiểu.” – Thấu hiểu những thứ hiện hữu là khả thi hơn hiểu những thứ hư cấu.

7. “I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me.”

Những câu nói hay của Isaac Newton

Tạm dịch là: “Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vẻ tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá phía trước.” – Con người thật  sự quá nhỏ bé so với thiên nhiên. Chỉ như một đứa trẻ đứng trước đại dương bao la.

Trên đây là những câu nói hay của thiên tài vật lý Isaac Newton. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho các bạn!

Chia sẻ