Share key office 2010 trọn bộ

0

Tchiase.info xin chia sẻ với các bạn trọn bộ key office 2010 bản quyền từ Office 2010 Home and Student tới Office 2010 Professional Plus.

Chú ý: Đây là các Key từ các bộ office của các cửa hàng máy tính bị thanh lý và của một số người bạn có đĩa cài share cho mình. Các bạn có thể thử nhiều key vì thời gian post bài cũng khá lâu nên có thể có key đã được sử dụng. Và mỗi key chỉ có thể sử dụng 1 số lượng máy hạn chế.

Share key office 2010 tron bo

Dưới đây là một số key mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Gồm có 5 phiên bản từ Office 2010 Home and Student tới Office 2010 Professional Plus và bộ key office 2010 cho tất cả các phiên bản. Ngoài key thì các bạn có thể sử dụng KMSpico Portable để active.

Key office 2010 Home and Student

6QBQ3-THHDR-DGBWC-2X34W-3FGTM
2KGBH-GH34V-RF6JQ-7Y8PB-VWR8W

Key office 2010 Standard

V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
6HJT3-2FGBC-DHKVV-672GY-VCJHK
7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM
6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD
HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY
6DJK7-G8G3F-FXB42-8V7CW-3R22X
YWFQQ-72JGG-BX6G8-7YWWP-QHQ29
33VGV-WJWK8-X3RFF-JDTXG-9BDG9
GF8X2-9XRHD-FM2W9-WVRTC-7B3PG
GFVR6 3B64G BWB8P QDV62 XFV2R
7MXKC 26TBD D6GJ6 GCGCK 4C9TF
C42PG XBXRQ VV6VC QXQFF QPJGR

Key office 2010 Home and Business

D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
V6PDC-29P49-9DCGM-PY9YM-TM79Q
PPPHD-C99QT-Y9DDV-PTVK3-4WMFD

Key office 2010 Professional

VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
BFR7Q-BJJ7T-FB2RC-RQP9G-J78GC
22HGX-728MX-BBWX9-7BB8X-J96B4
CQYRY-3KBR3-JW34C-VGH7M-MQM49
PQCFB YGXGC TXB66 DH3VW GCGYQ

Key office 2010 Professional Plus

VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
3W3MQ-H7M6X-3WYP7-TPCH6-8G8T2
MKCGC-FBXRX-BMJX6-F3Q8C-2QC6P
2KKDC-67TT9-4XT2F-2MG99-B9HB6
YMBQG-KH9Y8-HJJFP-FJK8J-QGFGK
2J47K-J32XK-4F3BP-QGPF6-G3P6D
BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8
MD6VB-X9MVK-K94YP-JXBPJ-C2HGK
6TX3V-WRDJ6-JC34X-BDDPV-6F3PB
912HD-YERFT-CV102-93847-56LOA
BGNHK-MM9C7-4URY6-EGDTF-H5674
AVZCX-SBDHF-GRYTE-YDESK-JFHGY
MXNCB-VLAKS-JDHFG-G1QAZ-XSW23
MZKF0-9574K-MJNBH-VGCFX-DCSVD
TUIKI-LOQAS-DUTNV-BHGTL-OSAQN
1QAZM-NCBVH-FDJSK-ALOPQ-SWDEE
NCBVH FGYRT UIKDO EPLOS AMCBH
GTUIO I8U8Y 7T6R5 DGSJK ALPQZ
ZMKAP QOWIR URTYH GJFDK SLNCB
VHFGY RUEIW OQPZM NXBVH FGJDK
SALPQ OWIEU RTY65 74NVB FHUR0
EDCVF 4AZNJ CDHBV FG0O9 I8U7Y

Key office 2010 32bit

BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
TTK27-44W3B-PVC8K-XJQW8-KJMVG
VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
W4D2C-3YK88-KMYP2-2QTXY-28CCY
76XCJ-YMH2W-YQQV6-XX76X-QK3K7
TVFJ7 76TR7 HHCKT QQFJR 8KTTD

Key office 2010 64bit

72D2Y-R2D7F-HG6TM-H8W4M-CHCB4
IUWQP-IUEIOP-WQURI-OWETH-GSDJH
WWRDS-3YYX11-KPO5P-YXSD5-2CCVC
OR859-85EWP-EWUTI-UYADK-FLXNV
65XRT-YGH2D-TXX9L-YYTR5-OLPW4
DLHF8 ERYT8 749YT 3RJKE WJHF8

Key office 2010 all version

VQCRC-J4GTW-T8XQW-RX6QG-4HVG4
V44DD-TMTDC-GPJWJ-WXKGK-7JW9T
VTM6G-YPQ9Q-BVYJQ-37RYH-R4X38
3W3MQ-H7M6X-3WYP7-TPCH6-8G8T2
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
H8BJQ-287VR-TY3WT-PB66J-MDGHW
VFYWG-4BW2R-KXP8T-YMYVC-V94MJ
VKC68-K7XK4-J7CTQ-FD98Q-VJW4R
FBFPP-2XG6Y-FG9VH-DVQ2W-QJRCH
P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP
2MHJR-V4MR2-V4W2Y-72MQ7-KC6XK
7XD2X-JWJ94-BCHBW-W9WXP-J2WPT
TV9PW 6RP6V FDVP9 9GC78 Y4B4X
AD3XE 7FZDV VMMB9 6M5SD VODYF
6CCCX Y93YP 3WQGT YCKFW QTTT7
H746C BM4VK TWBB8 MVWH8 FXR32
V4933 88FR7 9P3KK D2QF4 9M9CM
MQKCH 8YYRX DQXCM TCJRG P6JQG

Trên đây là trọn bộ key office 2010. Nếu các bạn thử key không ok thì có thể sử dụng bộ Microsoft toolkit để crack office 2010. Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ