Share Key active, crack win 8.1 pro, key bản quyền win 8.1 trọn bộ 2018

0

Win 8.1 là phiên bản nâng cấp của win 8, được hoàn thiện các tính năng của một hệ điều hành có thể sử dụng cho thiết bị cảm ứng. Được phát hành vào năm 2013 cho đến năm 2016 thì win 8.1 không thể tải được bằng windows update mà chỉ có thể tải riêng trên Windows Store hoặc trên web. Và trong bài viết trước mình cũng có chia sẻ link tải win 8.1. Nên hôm nay mình xin chia sẻ một số key crack win 8.1 mới nhất 2018 mà mình tìm được.

Share Key active, crack win 8.1 pro, key bản quyền win 8.1 trọn bộ 2018

Key crack Win 8.1 Home 64bit/32bit

FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V
6PN82-R4BBH-XX8K2-DCK84-VMFDH
QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667
BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
G9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT7
CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DH
NGMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V
7TWWK-WNB2W-VRVPV-XG6RV-MBFDH
HN42W-QF3D6-2KM6W-C79XK-JW8XV
RFQ3N-4Y4XR-JY9PV-883PR-BY2KV
VC972-N7YXW-G9WQY-VBDP4-GXT67
2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV
D7KN2-CBVPG-BC7YC-9JDVJ-YPWXV
N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
CDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7
DWV49-3GN3Q-4XMT7-QR9FQ-KKT67
F2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667

Key Win 8.1 Pro 64bit/32bit

4WPNB-F8F68-P2RYR-Y7QFW-33R9V
6P3RV-NKC86-WKBPP-MRDHT-WW8XV
6W4NX-R4K9W-2HGYR-7XYDB-6VF9V
CGWVF-N3VMK-CVG7W-MBB9Y-MY2KV
D46QW-N3M4H-RY93J-DPMPY-43G67
QGQN6-KVGDF-3RYWW-XRWTM-88CKV
QHRT7-BNHCX-W43BC-FPYBR-K4PKV
TXPW4-R4NQM-44JJ2-TY6TD-M7RDH
W8NRD-JQY8C-MYKKG-HYJK6-V49T7
CQ2PJ-C7MJC-T3RBP-NMWJH-2RYRQ
JRMHB-9F327-NDT76-4T9KR-DJXWD
4PQWW-PPNY7-XJ8RJ-V6C4T-FVRFQ
9DDD3-84PXF-QNPXF-3PV8Q-G8XWD
TWHQX-8CH4Y-39DN9-VD7MG-WW8Y3
GY8MV-86KDB-4XGNP-X3Y76-72WY3
JC9DV-2P37N-DKD3W-MKKV4-6Q4FQ
PGB97-GJMN2-XB3CX-T86FB-88CM3
B783Q-MB34J-NG6K3-WH82J-82KWD
66HJB-X2N4J-Y42JB-T6GDB-RCWY3
HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW
XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
34NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F
KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P

Key active Win 8.1 Enterprise 64bit/32bit

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI
DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU
4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV
84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH
988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH
N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7

Chú ý: Các key active win 8.1 trên là nguồn sưu tầm được từ các trang web nước ngoài trong năm nay nên một số key có thể đã được sử dụng. Nếu các bạn test key mà không ok thì có thể sử dụng các công cụ và phần mềm active win 8.1 rất hiệu quả như: KMSauto Net, KMSpico portable, Microsoft Toolkit 2.6.7

Ngoài ra mình còn cung cấp link tải win 10, win 7 tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Trên đây là Key active, crack win 8.1 pro, key bản quyền win 8.1 trọn bộ 2018. Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here